Gå direkt till innehåll
Årets resultat: Kundnöjdhet, jämställdhet och minskade utsläpp i fokus

Nyhet -

Årets resultat: Kundnöjdhet, jämställdhet och minskade utsläpp i fokus

Under det gångna året minskade Grant Thornton koldioxidutsläppen och ökade andelen kvinnor som är delägare till 33 procent, vilket är den högsta noteringen i branschen. Omsättningen ökade med fem procent och landade på knappt 1,6 miljarder med ett rörelseresultat på 13 procent. Under räkenskapsårets sista kvartal var fokus att hantera följderna av corona-pandemin. Detta presenterar Grant Thornton i sin integrerade års- och hållbarhetsredovisning.

Grant Thorntons vd Anna Johnson blickar tillbaka på ett hektiskt verksamhetsår, med stora investeringar och framgångar, inte minst inom hållbarhetsområdet. När räkenskapsåret stängde den 30 april, var det mitt under rådande corona-pandemi. För Grant Thornton har främsta fokus varit att skydda medarbetare och stötta kunder.

- Vår utgångspunkt har varit att minimera smittspridningen. Tack vare investeringar i teknik har arbetet mer eller mindre kunnat fortgå som vanligt, även om många av oss jobbat hemifrån och våra fysiska möten, både interna och externa, har blivit digitala. Våra kunder, de små och medelstora företagen i Sverige, inom vissa branscher är hårt drabbade. Andra växlar upp och ser ökad efterfrågan. För oss handlar det om att finnas tillgängliga, vara flexibla och nytänkande och hjälpa våra kunder, till exempel med tolkning och expertis kring olika stödpaket, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton.

Årets nyckeltal
Grant Thornton arbetar med hållbarhet integrerat i strategi och verksamhet. För tredje året i rad presenterar man en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Här är de viktigaste nyckeltalen, jämfört med verksamhetsåret 2017/18, då nuvarande strategi sattes:

 • Omsättning på närmare 1,6 miljarder
  Omsättningen ökade med fem procent till 1,595 miljarder (1,524) och rörelseresultatet uppgick till 13 procent, vilket motsvarar 205 miljoner (210). Under året har stora investeringar gjorts, framförallt inom kompetensutveckling av medarbetare samt it, med fokus på företagets digitala kundplattform Flow. 
 • Minskat utsläppen med 32 procent
  Grant Thorntons koldioxidutsläpp ligger nu på 1784 ton, vilket är långt bättre än målet om 2113 ton. Det är en minskning med 32 procent sedan 2017/18, då motsvarande siffra var 2641 ton. Framförallt är det byte till förnybar energi om bidrar till minskningen Under året har Grant Thornton också börjat kompensera för sitt koldioxidutsläpp.
 • 94 procent följer leverantörskoden
  94 procent av Grant Thorntons största leverantörer följer den uppsatta leverantörskoden. Det är en ökning från 2017/18 då motsvarande siffra var 57 procent. Målet är att 100 procent av företagets betydande leverantörer följs upp och efterlever koden. Målet ska uppnås genom fortsatt regelbunden leverantörsuppföljning. Grant Thornton hjälper också fler och fler kunder med rådgivning kring leverantörskedjan. 
 • Kundnöjdhet över branschsnittet
  Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter varje år kundnöjdheten i branschen. Grant Thorntons resultat är i år 73,7, vilket är tredje bäst i branschen och över branschens genomsnitt. Även bolagets egna kundundersökning pekar på positiv utveckling.
 • På väg mot jämställd partnergrupp
  2021 ska Grant Thorntons partnergrupp vara jämställd, dvs ha minst 40 procent kvinnor bland delägarna. En förflyttning skedde under året och nu är 33 procent av delägarna kvinnor. 2017/18 var siffran 29 procent. Grant Thornton är med detta branschbäst enligt tidningen Balans som varje år kartlägger jämställdheten i branschen. 
 • Tre av fyra medarbetare upplever att de har goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
  För Grant Thornton är välmående medarbetare ett prioriterat mål, där ett hållbart arbetsliv står i fokus. Under året gjordes därför en första mätning där 73 procent av medarbetarna upplever att Grant Thornton skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Målet är 80 procent. Sedan tidigare, och även i år, visar Grant Thorntons medarbetarundersökning på högt medarbetarengagemang. 

Anna Johnson summerar året:

- På Grant Thornton gick vi starka in i det här året och vi har under Corona-tiden verkligen fått visa vad vi går för, och guida våra kunder i strategiska frågor som verksamhetsutveckling, digitalisering och hållbarhet. Jag är stolt över hur vi med vår ”tillsammans-anda” och vårt starka medarbetarengagemang har hanterat denna period ihop med våra kunder. Även om resan är långtifrån över så förutser jag att hållbarhet kommer vara nyckeln för företag framåt. Och då menar jag att arbeta integrerat med hållbarhet där finansiella och icke-finansiella nyckeltal arbetas med sida vid sida för att ge en komplett bild av verksamheten.

Grant Thorntons integrerade års- och hållbarhetsredovisning kan du ta del av i sin helhet här

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.