Gå direkt till innehåll
Företagen optimistiska inför 2022

Nyhet -

Företagen optimistiska inför 2022

Sju av tio bolag i världen är optimistiska kring ekonomin inför affärsåret 2022. Den globala återhämtningen bland medelstora företag ser ut att fortsätta och Sverige är inget undantag. Men trots att bolagen är positiva, växer oron kring kompetensbrist och ökad inflation. Detta visar Grant Thornton Business Pulse, en årlig undersökning baserad på intervjuer med 5 000 beslutsfattare i 29 länder.

Grant Thornton Business Pulse genomförs halvårsvis och under första halvåret 2020, när pandemin precis drabbat världen var optimismen i Sverige rekordlåg – bara 13 procent såg ljust på den närmaste framtiden för sitt bolag. En siffra som steg till 31 procent i slutet av 2020 och som andra halvåret 2021 landar på 71 procent.

- Vi har nu ett helår av pandemi bakom oss och kan konstatera att företagen, trots olika förutsättningar på olika marknader runtom i världen, ser ljust på framtiden. Svenska bolag var i början av pandemin mer pessimistiska än det globala snittet, men nu är läget ett helt annat och även de svenska bolagen tror på en stabil omsättning och vinstmarginal det kommande året, säger Linda Karlsson, partner på Grant Thornton.

Koordinerar internationella uppdrag
Linda Karlsson är ansvarig för Grant Thornton International Business Centre (IBC). Genom IBC koordineras internationella uppdrag, där kunden är verksam i flera länder, mellan Grant Thornton-byråerna världen över. Det gör att Linda Karlsson har stor inblick i företagande på den internationella marknaden.

- Även om vissa branscher drabbats hårt av pandemin, genom tillfälliga lagar och restriktioner och inte minst av komponentbrist och andra leverantörsutmaningar, så finns det en optimistisk framtidssyn hos företagen. Samtidigt oroas många företag av ökad inflation. När priserna stiger, liksom lönekostnaderna och energikostnaderna ser företagen att vinstmarginalerna krymper, säger Linda Karlsson.

Kompetensbristen ett faktum världen över
Förutom att inflationen är ett orosmoln, så är det gemensamt största hindret för medelstora företag fortsatt kompetensbristen – kriget om talangerna har eskalerat och tangerat rekordnivåer globalt. Mer än vartannat företag (57 procent) ser bristen på kompetent personal som ett tillväxthinder. Kompetensbristen är nu en utmaning för företag i samtliga 29 länder i undersökningen. Samtidigt svarar 71 procent att de förväntar sig löneökningar minst i linje med inflationen under den närmaste 12-månadersperioden. Av de tillfrågade bolagen behöver ungefär hälften dessutom anställa ny personal under 2022 för att möta sina tillväxtplaner.

- En lösning som blir allt vanligare är att jobba över landsgränserna. Här har pandemin bidragit till att kontorsnormen inte längre är så fast. Men att anställa medarbetare eller etablera verksamhet i andra länder är inget man gör över en natt. Det finns både praktiska utmaningar och skattefällor med den typen av arbete, så här måste man planera noga. Det gäller också att locka medarbetare med rätt incitament, där det finns en rad olika lösningar och program, säger Linda Karlsson.

Om undersökningen
Grant Thornton Business Pulse ger insikter om åsikter och förväntningar hos totalt 10 000 företag per år, i 29 länder. Undersökningen görs halvårsvis och under H2 har 5 000 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon. I Sverige har 500 företag med 50-500 anställda intervjuats under november och december om sin syn på ekonomin de kommande tolv månaderna av undersökningsföretaget Prospector.

Mer information om den globala undersökningen finns på www.grantthornton.global

Ämnen

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.