Gå direkt till innehåll
Anna Johnson, vd Grant Thornton i Sverige
Anna Johnson, vd Grant Thornton i Sverige

Nyhet -

Grant Thornton International visar stabila siffror för 2020

Trots att COVID-19 påverkat alla medlemsländer, visar Grant Thornton International ett stabilt resultat. Omsättningen är i linje med föregående år med en total tillväxt på 1,6 procent, och där Grant Thornton i Sverige redovisar en tillväxt på 4,6 procent. Fokus i hela nätverket har legat på att stötta medarbetare och kunder på bästa sätt under pandemin, något som är fortsatt prio under 2021.

För räkenskapsåret som stängde 30 september 2020, redovisar Grant Thornton International (GTIL) en total omsättning på 5,76 miljarder USD, en ökning med 0,6 procent jämfört med 2019. Det motsvarar en tillväxt på 1,6 procent. Bland de medlemsländer som haft högst tillväxt finns till exempel Brasilien, Tyskland och Indien.

Grant Thornton i Sverige är ett fristående medlemsföretag i det globala nätverket. När det svenska räkenskapsåret stängde den 30 april hade coronapandemin haft en begränsad effekt på det finansiella utfallet. Vd Anna Johnson, som också sitter i styrelsen för GTIL, beskriver även läget för perioden fram till årsskiftet 20/21 för den svenska verksamheten som stabilt.

- Trots utmaningar har det sammantaget gått bra för oss. Vi vidtog snabbt åtgärder för att anpassa verksamheten, inte minst våra digitala arbetssätt och genom att stärka vår finansiella beredskap. Därför har vi kunnat bibehålla omsättningsnivån, skapat fortsatt tillväxt och vi har en fortsatt god lönsamhet i Sverige, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton i Sverige.

Omställning tack vare teknikinvesteringar
När pandemin slog till och många regeringar införde nedstängningar och restriktioner, kunde många medlemsländer relativt enkelt ställa om till virtuellt arbete, i vissa fall mer eller mindre över en natt. Detta tack vare stora teknikinvesteringar under många år. Den snabba omställningen innebar inte bara att arbetet kunde fortsätta digitalt, utan möjliggjorde också att man bättre kunde hjälpa kunderna att ställa om och hantera pandemin.

Anna Johnson framhåller att kundföretag i vissa branscher har påverkats negativt och kommer att ha det fortsatt tufft in i 2021. Hon säger också att alla medarbetare har dragit ett tungt lass under året.

- Utan allas slit hade detta aldrig gått. En stor del av våra medarbetare har i hög grad arbetat på distans sedan i våras. Fokus nu är att tillsammans med kunderna skapa bra förutsättningar för vårens intensiva arbete, inte minst inom hållbarhetsområdet. Sedan tror jag att jag kan tala för alla kollegor när jag säger att vi ser fram emot minskad smittspridning och att kunna ses fysiskt snart, säger Anna Johnson.

Revision står för största delen
Revision står för ungefär 40 procent av omsättningen globalt, rådgivning 36 procent och skatt 22 procent. Amerika är den största regionen inom nätverket, sett till omsättning, (45,5 procent) följt av Europa (36,6 procent) Vid räkenskapsårets slut den 30 september 2020 hade nätverket fler än 58 000 medarbetare. Av dessa finns ungefär 1300 i Sverige.

För mer information besök Grant Thornton Global

*Grant Thornton Swedens räkenskapsår löper 1 maj- 30 april. För den globala rapporten inkommer Sverige med siffror som motsvarar perioden 1 oktober – 30 september. 

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.