Gå direkt till innehåll
Grant Thornton står bakom Worldfavors nya plattform för att dela hållbarhetsdata mellan företag

Nyhet -

Grant Thornton står bakom Worldfavors nya plattform för att dela hållbarhetsdata mellan företag

Impactbolaget Worldfavor lanserar nu en ny digital plattform som ska få fler företag att vara transparenta med sin hållbarhetsdata. Flera stora aktörer har valt att stå bakom initiativet som ska sänka tröskeln för små och medelstora bolag att dela sitt hållbarhetsarbete i den gemensamma plattformen. Grant Thornton stöttar initiativet för att i sin tur inspirera sina 25 000 kunder att gå med.

Worldfavor är en systemleverantör som genom den senaste tekniken vill driva på en hållbar utveckling hos företag, investerare, banker, leverantörer och andra intressenter. Nu lanserar de Worldfavor Transparancy, en gemensam digital plattform som ska skapa tillgång till transparent och standardiserad hållbarhetsdata, det vill säga data som rör miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning. Målet är ett slags ”Linkedin för hållbarhetsdata”. De lanserar också Transparency Initiative, ett initiativ där ledande aktörer går samman för att uppmuntra små och medelstora företag att dela sin hållbarhetsdata i den digitala nätverksplattformen för att skapa transparens kring data som annars kan vara svår att få fram.

Grant Thornton har samarbetat med Worldfavor i många år och Grant Thornton rapporterar själva företagets hållbarhetsdata i Worldfavors plattform.

-  Trovärdighet och transparens är en viktig förutsättning för samhällsutveckling och ett hållbart näringsliv. Det är idag en utmaning att få fram jämförbardata från små och medelstora företag, eftersom många bolag inte är publika eller omfattas av lagen om hållbarhetsrapport. Då blir det också svårt för olika intressenter att jämföra. Under klimatmötet COP26 fick vi en bekräftelse på att små och medelstora företag spelar en viktig roll i omställningen genom att ta fram och dela hållbarhetsdata – för bättre beslutsunderlag och ökat affärsvärde. Därför är det naturligt för oss att stå bakom Worldfavors initiativ, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton.

Worldfavors plattform möjliggör för olika intressenter att få tillgång till företags tillgängliga hållbarhetsdata och kunna göra jämförelser. Oavsett om företaget hållbarhetsrapporterar eller inte, samt oavsett vilket ramverk man i sådana fall rapporterar enligt.

-  På Grant Thornton har vi integrerat hållbarhet i vår affärsplan sedan flera år och vi rapporterar själva integrerat. Det är också ett sätt för oss att visa vägen för våra kunder. Genom att stötta Worldfavors initiativ och nya plattform vill vi inspirera ännu fler av våra kunder att börja integrerar hållbarhet och att följa upp icke-finansiella nyckeltal i sin verksamhet. Här hoppas vi att fler större aktörer väljer att ansluta sig för att visa vägen, säger Anna Johnson.

Förutom Grant Thornton är Danske Bank, Oatly och Tryg samarbetspartners till Worldfavor Initiative.

Ämnen

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.