Gå direkt till innehåll
Rekordår för Grant Thornton International Ltd - passerar 60 000 medarbetare i nätverket

Nyhet -

Rekordår för Grant Thornton International Ltd - passerar 60 000 medarbetare i nätverket

Grant Thornton International Ltd, paraplyorganisationen, där Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag, redovisar en omsättningsökning på 14,3 procent för verksamhetsåret som avslutades den 30 september. Det motsvarar en ökning från 5,8 till 6,6 miljarder USD. I årsbokslutet noteras också att antalet medarbetare i medlemsföretagen totalt har ökat från 58 000 till 62 000.

- Vi är mitt uppe i en utmanande tid för företag runtom i hela världen. Omständigheterna förändras snabbt vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Vårt fokus är att leverera tjänster som stöttar ett hållbart företagande och jag ser tillbaka på ett extraordinärt samarbete med våra kunder och mellan våra medarbetare, affärsområden och regioner – till största delen digitalt. Dessutom har samarbetet över gränserna, mellan våra medlemsföretag i olika länder, fortlöpt under pandemin. Jag är stolt och glad över att vi tillsammans i nätverket visar så här fina siffror trots ovissheten i omvärlden, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton i Sverige.

Alla affärsområden inom Grant Thornton globalt växer; Revision med 16,1 procent, Specialistrådgivning (Advisory) med 15,5 och Skatt med 8,6 procent. Sett till geografi är det medlemsländerna inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) som har den gemensamt högsta tillväxten – upp 19,1 procent till 2,5 miljarder USD.

Antalet medarbetare i medlemsföretagen passerar 60 000 totalt
Nätverket finns representerat i över 140 länder och redovisar en ökning av antalet medarbetare i medlemsföretagen från 58 000 till 62 000. Något som är väldigt positivt enligt Anna Johnson:

- Med den kompetensbrist som råder just nu ser jag ökningen i antalet medarbetare hos medlemsföretagen som något mycket positivt. För Sveriges del har vi ett stort rekryteringsbehov framåt. Det är min förhoppning att ett växande varumärke globalt också ska bidra till att stärka oss som arbetsgivare i Sverige. Det, i kombination med vårt fokus på hållbar tillväxt. Medarbetarna är tillsammans med kunderna vår största och viktigaste tillgång.

De svenska siffrorna 2020/21
Grant Thornton International Ltd stänger räkenskapsåret den 30 september, medan den svenska verksamhetens räkenskapsår sträcker sig från 1 maj - 30 april. Den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen för 2020/21 visar en omsättningsökning på två procent till 1627 mkr (1595 mkr) för Grant Thornton Sweden AB. Rörelseresultatet uppgick till 266 mkr jämfört med 205 mkr föregående år, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16 procent (13 procent). Bland övriga nyckeltal kan nämnas att andelen kvinnor i partnergruppen ökade från 33 till 36 procent (målet är 40) och att kundnöjdheten ökade från 7,9 till 8,1 av 10.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.