Gå direkt till innehåll
Siffrorna är ett balansmått, som anger andelen positiva svarande minskat med andelen negativa.
Siffrorna är ett balansmått, som anger andelen positiva svarande minskat med andelen negativa.

Nyhet -

Svenska företag ser ljust på 2018 – men företagsledarna i USA är ännu mer optimistiska

Svenska företagsledare ser ljust på ekonomin de kommande tolv månaderna. Faktum är att de är mer optimistiska nu än inför 2017. Men företagsledarna i USA är ännu mer optimistiska. Det visar Grant Thorntons årliga undersökning där beslutsfattare i 36 länder intervjuats. Utmaningen i Sverige och Tyskland är framförallt brist på kompetens.

Det så kallade balansmåttet, som anger andelen optimistiska svarande minskat med pessimistiska, hamnar i år på +55 procent i Sverige, vilket är en ökning med nio procentenheter från 2016. Inte sedan 2008 har svenska företagsledare varit lika optimistiska. Då var balansmåttet +61 procent.

- Det går bra för Sverige och de svenska företagen. Att företagsledarna ser så positivt på det kommande året, som ju är ett valår, är glädjande. Men jag möter också många entreprenörer som lyfter fram utmaningar som hindrar företagens tillväxt, i många fall brist på finansiering och arbetskraft. Det är oerhört viktigt att vi tar detta på allvar så att företagen kan fortsätta att skapa jobb och bidra till välfärden, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige.

Optimism i USA – pessimism i Storbritannien
Optimismen bland företagen i Sverige är högre än inom EU generellt, där balansmåttet i snitt är +47 och även något högre än det globala snittet på +52.

Inom EU utmärker sig Storbritannien där andelen optimistiska företagare mer än halverats på ett år, från +32 till +15. Utanför EU utmärker sig USA där balansmåttet hamnar på +78, en ökning med 32 procentenheter jämfört med 2016 och den högsta siffran som uppmätts sedan 2004.

Brist på kvalificerad arbetskraft
63 procent av de svenska företagen förväntar sig ökad omsättning 2018. Det är i stort sett oförändrat jämfört med förra året. Sveriges beslutsfattare är mer optimistiska än det globala snittet (53 procent). Men bland orosmolnen finns bristen på kvalificerad arbetskraft, som 44 procent av de tillfrågade ser som en stor begränsning. Detta är en markant ökning från föregående år, då knappt en av tre (29 procent) upplevde samma brist.

- Det växer fram en helt ny typ av företag, digitala och globala snabbväxare. Den här typen av bolag ser ett stort hinder för sin tillväxt – nämligen att hitta rätt kompetens. Risken är att de flyr Sverige eller att innovativa affärsidéer helt enkelt inte blir verklighet, säger Anna Johson, vd Grant Thornton Sverige.

Motsvarande ökning kan noteras bland snittet av EU:s företagare och allra tydligast i Tyskland där 48 procent av företagarna svarar att de upplever att det saknas utbildad arbetskraft, jämfört med 24 procent 2016.

Om undersökningen
International Business Report (IBR), lanserades av Grant Thornton 1992 i nio europeiska länder, däribland Sverige. Undersökningen ger insikter om åsikter och förväntningar hos totalt fler än 10 000 företag per år, i 36 länder. Undersökningen görs kvartalsvis och under Q4 har 2500 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon. I Sverige har 400 företag med 50-500 anställda intervjuats under november och december om sin syn på ekonomin de kommande tolv månaderna av undersökningsföretaget Prospector. Mer information om den globala undersökningen finns på www.grantthornton.global

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.