Gå direkt till innehåll
Utvecklingen av andelen kvinnor i svenska företagsledningar 2004-2017
Utvecklingen av andelen kvinnor i svenska företagsledningar 2004-2017

Pressmeddelande -

Andelen kvinnliga vd:ar nu 16 procent, men 95 av 100 försäljningschefer är män.

En undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att andelen kvinnor på vd-posten i Sverige ökat till 16 procent – den högsta andelen som uppmätts hittills i undersökningen. I Stockholm är idag knappt var fjärde vd en kvinna. Kvinnliga försäljningschefer är däremot sällsynta.

Grant Thornton har sedan 2004 kartlagt andelen kvinnor i företagens högsta ledningar. I år har 5 500 företag i 36 länder intervjuats, varav 500 svenska medelstora företag med 50-500 anställda. Förutom att andelen kvinnor på vd-posten har ökat i Sverige, har även andelen kvinnor i företagsledningarna ökat till 28 procent från 26 procent föregående år. År 2015 låg andelen på samma nivå som i år, så sett över en treårsperiod är läget oförändrat.

- Det är oerhört glädjande att vi ser en positiv utveckling på vd-posten, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton. Jag hoppas att det här kommer bidra till en allmänt ökad jämställdhet i ledningarna och som nästa steg i våra styrelser.

- Det är dock tråkigt att vi inte ser en snabbare utveckling när det gäller jämställdheten i företagsledningarna, fortsätter Anna Johnson. När vi startade undersökningen 2004 var andelen kvinnor i ledningen 18 procent. Vi har på 13 år bara ökat tio procentenheter och på sex år har vi gått fram en ynka procentenhet. Här finns det mer att önska.

Knappt var fjärde vd i Stockholm är en kvinna

Högst andel kvinnor på vd-posten finns i Stockholm där knappt var fjärde vd är en kvinna. Men även Göteborg och Malmö har högre andel kvinnliga vd-ar än övriga landet. Utanför storstadsområdena är andelen bara 11 procent. Ser man till företag som har minst en kvinna i ledningen är andelen kvinnor 15 procent utanför storstadsområdena.

95 av 100 försäljningschefer är män

I undersökningen kartläggs vilka så kallade C-suite-titlar som kvinnorna på ledningsnivå innehar. Vanligast är att en kvinna har titeln CFO - Chief Financial Officer. Hela 40 procent av företagen har en kvinna på denna position. Näst vanligast är CHRO, 27 procent. Betydligt svårare är det att hitta en kvinna som är försäljningschef. Bara fem procent av företagen har en kvinna på denna roll och lika ovanligt är det med kvinnor som CIO – it-chef.

Toppen och botten globalt

Globalt syns få glädjeämnen i undersökningen. Det är samma länder i topp- och bottenskiktet år efter år. I år toppar Ryssland med 47 procent av kvinnor i ledningen och sämst är Japan med sju procent kvinnor. I Japan saknar hela 67 procent av företagen helt kvinnor i sina företagsledningar. Även länder som Tyskland och Storbritannien ligger dåligt till med 18 respektive 19 procent kvinnor i ledningarna.

Om undersökningen

Grant Thornton har genomfört sin International Business Report (IBR) sedan 1992 för merparten av de europeiska länderna och undersöker fler än 10 000 företag per år i 36 länder. För denna del av undersökningen har 5506 företagsledare intervjuats, varav 500 svenska företag med 50-500 anställda. Intervjuerna (primärt telefonintervjuer) har ägt rum under perioden oktober-december 2016.Grant Thorntons researchpartner Millward Brown ansvarar för datainsamlingen och bearbetningen. I Sverige har telefonintervjuerna genomförts av företaget Prospector. De undersökta företagen är privatägda noterade och onoterade företag, i vilka personer ledande befattningar, som vd-ar, styrelseordförande eller andra seniora beslutsfattare intervjuats.

En rapport Women in Business 2017: New perspectives on risk and rewardär tillgänglig på Grant Thorntons webbplats från den 8 mars.

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.