Gå direkt till innehåll
Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige (Foto: Håkan Målbäck)
Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige (Foto: Håkan Målbäck)

Pressmeddelande -

Andelen kvinnor i högsta ledningen passerar kritiska 30-procent-gränsen – trots globala pandemin

Andelen kvinnor som har ledande befattningar i medelstora företag globalt har nu nått 31 procent. Detta trots Covid-19-pandemin som påverkar företag över hela världen. Sverige ligger på snittet med en andel på 30 procent, 2004 var den bara 18 procent. Det visar Grant Thorntons årliga Women in Business-rapport som kartlagt jämställdheten hos 5000 företag, varav 500 i Sverige.

- Det är en milstolpe att nå 30 procent, men det är långt ifrån målet. Jämställdhet är en av grundpelarna i ett välmående näringsliv och det går enligt min mening fortfarande för långsamt att nå bättre balans i styrelser och ledningsgrupper. Jämställdhet skapar affärsvärde och mixade grupper fattar bättre beslut, nu måste vi snabba på utvecklingen, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige.

I över 15 år har Grant Thornton kartlagt jämställdheten i högsta ledningen hos världens medelstora bolag med 50-500 anställda. Nu visar undersökningen att andelen kvinnor i ledande positioner stigit till 31 procent, efter att ha stannat på 29 procent under de senaste två åren. Det innebär också att det viktiga tröskelvärdet på 30 procent är passerat, som forskning1 visar är den minsta representation som krävs för att påverka beslutsprocesser. Alla regioner som undersöktes utom APAC (28 procent) har nu passerat den avgörande gränsen.

Fler kvinnor på vd-posten
Grant Thorntons undersökning visar också att fler kvinnor ingår i högsta ledningen (c-suite) jämfört med förra året. Antalet kvinnor på vd-posten (CEO) har ökat från 20 till 26 procent och även andelen kvinnor som är finansdirektörer (CFO) har ökat med sex procentenheter till 36 procent. Kvinnor som COO är upp fyra procent till 22 procent. Andelen kvinnor i de mer traditionella seniora HR-rollerna fortsätter att gå något nedåt och minskade två procentenheter till 38 procent.

Samtidigt som fler kvinnor nu tar de tyngre ledarbefattningarna, så är över två tredjedelar (69 procent) av de tillfrågade överens om att COVID-19 kommer att gynna kvinnors karriärbanor på lång sikt. Detta som en följd av nya arbetsmetoder i deras organisationer och trots att det potentiellt kan finnas hindrande faktorer med ökat hemarbete. FN-uppgifter 2visar att kvinnor före pandemin utförde tre gånger så mycket obetalt hushållsarbete som män, och fler bevis tyder på att COVID-19 ökat denna skillnad. I många länder tillkommer dessutom det extra ansvaret för barnomsorg och hemundervisning medan skolorna är stängda.

Samtidigt som antalet kvinnor i ledande roller har ökat, är frågan alltså vilken effekt COVID-19-pandemin har på kvinnor, särskilt arbetande mödrar. Anna Johnson:

- Nu måste företag – och inte minst vi ledare – fokusera på att skapa möjligheter så att de positiva effekterna för kvinnorna av pandemin tas tillvara när vi går in i ett nytt skede. Att spräcka 30 procent-gränsen är en milstolpe, men vi ska komma ihåg att andelen kvinnor i ledande positioner bara ökat med cirka tio procentenheter på 15 år. Det går fortfarande alldeles för sakta.

Om undersökningen
Grant Thornton Business Pulse ger insikter om åsikter och förväntningar hos totalt 10 000 företag per år, i 29 länder. Undersökningen görs halvårsvis och under H2 har 5 000 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon. I Sverige har 500 företag med 50-500 anställda intervjuats  av undersökningsföretaget Prospector.

Mer information om den globala undersökningen:
https://www.grantthornton.global/en/insights/ 

Ämnen


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1300 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.