Gå direkt till innehåll
Fler företag i världen har minst en kvinna i ledningsgruppen

Pressmeddelande -

Fler företag i världen har minst en kvinna i ledningsgruppen

Ett steg framåt och ett steg bakåt vad gäller jämställdheten i det globala näringslivet – så kan den årliga studien från Grant Thornton med 4 495 internationella respondenter sammanfattas.

På ett sätt har jämställdheten ur ett internationellt perspektiv tagit ett kliv framåt. Under året har andelen företag som har minst en kvinna i ledningsgruppen ökat från 66% (2016) till 75% (2017). Samtidigt går utvecklingen i en annan dimension bakåt – andelen kvinnor i ledningsgruppen, totalt sett, har under samma tid minskat från 25% till 24%.

Framförallt är det i tillväxtländer som siffrorna stärkts kring kvinnlig representation. I Afrika har 89% av bolagen minst en kvinna i ledningsgruppen, i Östeuropa är motsvarande siffra 87%. Den största ökningen återfinns i Latinamerika där andelen bolag med minst en kvinna i ledningsgruppen ökat från 52% till 65%. Även i andra delar av världen går utvecklingen åt rätt håll – Nordamerika ökar från 69% till 81%, och EU från 64% till 73%.

- Det är positivt att fler företag i världen har kvinnor i ledningsgruppen, men det är ändå på totalen en svag representation, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton i Sverige. Policys runt jämställdhet är numera självklara inslag i de flesta bolag, men det räcker inte. Riktig förändring kommer när polletten trillar ner – att bolag som tar jämställdhet på allvar också visar affärsmässiga fördelar. Det är dessa goda exempel vi måste lyfta.

Om undersökningen
Grant Thornton har genomfört sin International Business Report (IBR) sedan 1992 för merparten av de europeiska länderna och undersöker fler än 10 000 företag per år i 36 länder. För denna del av undersökningen som genomfördes juli-dec 2017 har 4 495 företagsledare intervjuats, varav 500 i Sverige. De undersökta företagen är privatägda noterade och onoterade företag, i vilka personer ledande befattningar, som vd-ar, styrelseordförande eller andra seniora beslutsfattare intervjuats.

Här kan studien i sin helhet laddas ner.

För mer information kontakta:
Annie Sebelius, kommunikationschef Grant Thornton
070-309 46 14
annie.sebelius@se.gt.com

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1250 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.