Gå direkt till innehåll
Fyra av tio företag i Göteborg hindras av brist på utbildad arbetskraft
Fyra av tio företag i Göteborg hindras av brist på utbildad arbetskraft

Pressmeddelande -

Göteborgsföretagarna spår starkt 2017

Företagsledarna i Göteborg förutspår ett starkt 2017 visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons färska undersökning om konjunkturförväntningarna de närmsta tolv månaderna. Fyra av tio företag i Göteborg räknar med att öka antalet anställda, men en lika stor andel upplever att tillväxten hindras på grund av brist på utbildad arbetskraft.

Det så kallade balansmåttet, som anger andelen optimistiska svarande minskat med andelen pessimistiska, hamnar i år på +54 % i Göteborg, vilket är högre än Sverigesnittet på + 50 %.

Företagen i Göteborg har jämfört med övriga storstäder en mer positiv bild av det kommande året. Hela 79 procent av Göteborgsföretagen tror på ökad omsättning. Även när det gäller försäljningspriser, lönsamhet och antal anställda är det göteborgarna som har störst tilltro till konjunkturen jämfört med Stockholm och Malmö. Fyra av tio företag i Göteborg räknar med att nyanställa under 2017, vilket ska jämföras med tre av tio för Sverigesnittet. Sextio procent av Göteborgsföretagarna tror att den starka konjunkturen också leder till ökad lönsamhet.
Investeringsviljan är god, 19 % av företagarna ämnar investera i nya byggnader och 37 % i maskiner och utrustning.

- Det finns en stark framtidstro bland företagen i Göteborg, säger Maria Svantesson, auktoriserad revisor och partner på Grant Thorntons kontor i Göteborg. Många kundföretag jag möter har framåtanda och satsar på tillväxt. Det händer många spännande saker i staden kopplat till Kina och Volvo. Att man väljer att förlägga ett utvecklingscentrum kring elektrifiering av fordon här är ett exempel som genererar arbetstillfällen och tillförsikt, menar Maria Svantesson.

 

Byråkrati och brist på utbildad arbetskraft hindrar företagen i Göteborg
I ett avseende är inte företagsledarna i Göteborg nöjda. De hindras mer än företagare i övriga landet av byråkrati och regelverk. Hela 21 procent av företagarna i Göteborg hindras jämfört med 10 procent i Malmö och 18 procent i Stockholm
Vart fjärde företag i Göteborg hindras dessutom i sin tillväxt av att man inte hittar utbildad arbetskraft.


- Jag märker tydligt i dialogen med våra kunder att många söker personal med rätt kompetens och erfarenhet, ofta är det inom it och teknik, kommenterar Maria Svantesson. Att attrahera sådana personer till Göteborg är en nyckelfråga att lösa, menar hon.


Om undersökningen
Grant Thorntonundersökningen, International Business Report (IBR), lanserades 1992 i nio europeiska länder, däribland Sverige. I undersökningen har 400 företagsledare i svenska medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats under fjärde kvartalet 2016, varav 52 i Göteborg.
Idag ger undersökningen insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 10 000 företag per år, i 37 länder. Undersökningen görs kvartalsvis och under Q4 har 2600 företagsledare (CEO/vd, styrelseordföranden eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon.

Mer information om undersökningen på: www.grantthornton.global

För mer information kontakta:
Maria Svantesson, partner i Göteborg
T: +46 70 921 72 00
E maria.svantesson@se.gt.com


Lisbeth Larsson, informationschef, Grant Thornton
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
Twitter: @GT_LisLar
www.grantthornton.se/press
Twitter: @GrantThorntonSE

Ämnen

Kategorier

Regioner


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.