Gå direkt till innehåll
Anna Johnson Foto: Håkan Målbäck
Anna Johnson Foto: Håkan Målbäck

Pressmeddelande -

Grant Thornton: Bäst i branschen på jämställdhet och ökad kundnöjdhet

Grant Thornton offentliggör nu sin integrerade års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020/21. Bolaget redovisar också ökad kundnöjdhet – 9 av 10 kunder är nöjda med hur arbetet under pandemin har fungerat. På området jämställdhet är Grant Thornton fortsatt branschledande med 36 procent kvinnor bland delägarna. Rent finansiellt ökade omsättningen med två procent till 1 627 mkr.

Grant Thorntons vd Anna Johnson blickar tillbaka på ett verksamhetsår som på olika sätt präglats av pandemin:

- Det här året har inneburit både utmaningar och möjligheter. Som revisorer och rådgivare till 25 000 kunder, har vi sett på nära håll hur pandemin påverkat många bolag. Tidigt blev vårt fokus att stötta våra kunder i att hantera rådande situation och att helt digitalt fortsätta leverera våra tjänster med fortsatt hög kvalitet, summerar Anna Johnson.

Anna Johnson lyfter fram medarbetarnas flexibilitet:
- Under en historiskt utmanande tid har vi omfamnat digitala möjligheter och arbetat tillsammans på nya sätt för att stötta våra kunder, och till och med uppnått viss tillväxt. Inget av allt detta hade varit möjligt utan en extraordinär flexibilitet från alla medarbetare. Jag är därför väldigt glad över att ägarna valt att dela ut en gratifikation till alla medarbetare.


Kundnöjdheten tar kliv fram
Årets kundundersökning visar att allt fler vill rekommendera Grant Thornton. Resultatet visar att Grant Thornton upplevs som både professionella och enkla att samarbeta med. 91 procent av bolagets kunder var positiva till hur arbetet under pandemin fungerat. Ett kvitto på att företagets insatser för att stödja kunder under en komplex och utmanande tid givit resultat.

- Vi ser i våra kundundersökningar att vi är starka på relationer, och just under detta utmanande år har vi tagit ännu ett kliv framåt i våra nöjdkund-mätningar. Jag är mycket stolt och tacksam för hur framgångsrikt alla medarbetare gjort den här omställningen, säger Anna Johnson.

Grant Thornton branschledande inom jämställdhet
Med 36 procent kvinnor i delägarkretsen placerade Grant Thorntons sig i toppen av Tidningen Balans jämställdhetsundersökning. Bakom undersökningen står branschorganisationen FAR som varje år kartlägger jämställdheten hos de åtta största revisionsbyråerna. Jämställdhet har varit ett av Grant Thorntons prioriterade affärsmål i flera år och något som bolaget arbetar aktivt med inom alla delar av verksamheten.

- Vi har under året fortsatt att ha jämställdhet i fokus och är stolta över att vi har revisionsbranschens hög-sta jämställdhet bland delägare. Under året har vi förbättrat siffran från 33 till 36 procent kvinnor som är partners, och vid partnerinvalet nu i juni ökade andelen ytterligare något till 36,5 procent. Det är fortfarande en bit ifrån målet om 40 procent. Samtidigt som jag är stolt över att vi är branschledande är jag frustrerad över att ändå inte ha kommit hela vägen fram, säger Anna Johnson.

Hållbarhet som drivkraft
I års- och hållbarhetsrapporten redovisar Grant Thornton även att man i likhet med många andra företag snabbt fått vänja sig vid att arbeta på distans och digitalt. Tomma kontor och att man inte rest i samma utsträckning, har lett till att bolagets koldioxidutsläpp minskat avsevärt.

Grant Thornton lanserade också under hösten 2020 en digital kunskapshubb för att lyfta behovet av proaktivt hållbarhetsarbete. Innehållet handlar bland annat om riskminimering, leverantörskedjor och visselblåsarsystem och syftar till att ge kunder – och andra - stöd och råd för att gå från ord till handling när det gäller hållbar utveckling.

- Företag som ser sitt bidrag för att forma framtiden är framtidens företag och jag är övertygad om att trovärdighet och transparens är en förutsättning för att skapa den samhällsutveckling vi vill se. I den snabbrörliga omvärld vi verkar i finns så mycket kvar att utveckla och lära, säger Anna Johnson.

Anna Johnson menar att fler företag skulle tjäna på att integrera hållbarhet i hela sin verksamhet och i alla beslut.

- För att kunna nå vår vision om ett välmående näringsliv arbetar vi integrerat med hållbarhet i allt vi gör. Vår drivkraft är att arbeta tillsammans med entreprenörer för att skapa framgångsrika tillväxtbolag. Vidare ser vi det som en självklarhet att redovisa både finansiella och icke finansiella mätetal. På så vis kan vi på ett transparent sätt också visa hur vi påverkas av omvärlden, utmaningar och möjligheter på kort och lång sikt samt hur vi skapar värde för våra intressenter. Redan idag har vi, genom våra tjänster, ett substantiellt bidrag till såväl ekonomisk- som miljömässig och social hållbarhet - ett arbete vi alla på Grant Thornton ser fram emot att ytterligare utveckla. Sammantaget ser jag att vi kan inspirera fler företag att både integrera hållbarhet och att redovisa integrerat.

Relaterade länkar

Ämnen


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1300 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Anna Johnson

Anna Johnson

Vd på Grant Thornton i Sverige

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.