Gå direkt till innehåll
Mats Fagerlund, Head of Advisory Grant Thornton
Mats Fagerlund, Head of Advisory Grant Thornton

Pressmeddelande -

Grant Thornton rådgivare när Praktikertjänst säljer till Aleris – spår fler stora transaktioner framåt

Den privata vårdmarknaden är mer stabil och den politiska osäkerheten har minskat, det sker färre men större transaktioner och börsen hägrar inte lika mycket längre. Samtidigt är riskkapitalbolagen på väg tillbaka in i sektorn. Så sammanfattar Grant Thorntons Advisory-chef Mats Fagerlund utvecklingen efter att ha varit rådgivare i flera transaktioner under året, nu senast i samband med Praktikertjänsts försäljning av Prolivakoncernen till Aleris.

Tio år i rad har Grant Thornton kartlagt den privata vård- och omsorgssektorns utveckling i Sverige och samtidigt är företaget rådgivare i allt fler transaktioner och har medverkat i flera strukturaffärer i sjukvårdssektorn under 2019. Nyligen agerade Grant Thornton rådgivare åt Praktikertjänst vid försäljningen av Prolivakoncernen till Aleris. Grant Thornton har gett finansiell och skattemässig rådgivning kring förberedelserna för en avyttring samt genomförandet av transaktionen inklusive Vendor Due diligence. Mats Fagerlund ser affären som ytterligare ett tecken på att en stor strukturomvandling håller på att ske inom privat vård.

- Det är en tydlig strukturomvandling som håller på att ske, specialistsjukvården kan i vissa delar inte vara småskalig och fler verksamhetsområden flyttas idag ut från de stora sjukhusen. Den här affären är ett led i detta. Vi ser att transaktionerna blivit färre, men de som genomförs är betydligt större. En annan tydlig riktning är att tidigare gick man till börsen, men den utvecklingen har stannat av, och det finns nu andra möjligheter som lockar istället, säger Mats Fagerlund.

Proliva är Sveriges största specialistvårdskoncern med tolv dotterbolag och en omsättning på 2,6 miljarder kronor under 2019. Genom avyttringen fortsätter Praktikertjänst att renodla verksamheten med fokus på att stärka de ägarledda enheterna inom tandvård och primärvård. Mats menar att den här avyttringen är ett tecken på vad som sker på marknaden i stort.

- De privata aktörerna breddade sin verksamhet tidigare, utvecklingen inom sjukvården - och även omsorgen - är nu snarare att man istället koncentrerar verksamheten på vissa kärnområden, säger Mats Fagerlund.

Samtidigt har nya aktörer återigen börjat titta på vårdsektorn för nya investeringar.

- Med minskad politisk osäkerhet ser vi att aktörer som tidigare drog sig undan nu söker sig tillbaka. Vi har en allt mer åldrande befolkning och livsstilssjukdomarna ökar kraftigt. Den privata sjukvården är en av lösningarna på utmaningarna och vi ser att nya aktörer blir starka inom det här området. Tillväxten bedöms vara god inom specialistsjukvården under kommande år precis som inom primärvården, säger Mats Fagerlund.

Framåt spår Mats Fagerlund att transaktionerna inom vård och omsorgssektorn kommer att öka.

- Vi kan se i vår rapport att marknaden för specialistvård är väldigt tuff lönsamhetsmässigt och att det behövs stora aktörer som backar upp. Det är svårt att få en hållbar lönsamhet, men samtidigt går det att effektivisera, vilket öppnar för privata alternativ. Våra kommuner och regioner får en allt sämre ekonomi, vilket kommer sätta ytterligare press på verksamheterna och kostnaderna. Vi tror att det kommer att öka behovet av privata alternativ inom både specialistvård och övrig vård och omsorg, avslutar Mats Fagerlund. 

För mer information, kontakta:
Mats Fagerlund, Head of Advisory
mats.fagerlund@se.gt.com 
08- 563 070 71

Ämnen


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.