Gå direkt till innehåll
Anna Johnson, vd Grant Thornton Sweden
Anna Johnson, vd Grant Thornton Sweden

Pressmeddelande -

Grant Thornton redovisar starkt år – och antar ny framtidsvision

När Grant Thornton nu stängt verksamhetsåret 21/22 markerar det också slutet på en fyraårig affärsplan. Avgörande förflyttningar har gjorts inom tre fokusområden: tillväxt, hållbarhet och samverkan. Nu blickar vd Anna Johnson framåt med en ny vision där Grant Thornton tillsammans med entreprenörsföretag ska skapa framtiden.

- Vi summerar fyra framgångsrika år där vi drivit igenom många förändringar som nu ligger till grund för vår fortsatta strategi och utveckling. Under det senaste året har vårt fokus på tillväxt fått draghjälp av en glödhet marknad. Inom hållbarhet har vi stärkt vårt strukturkapital genom kompetenshöjning av alla medarbetare. Och inom det tredje området, ökad flexibilitet och samverkan inom företaget, har vi vässat arbetssätten som tog form i och med pandemin, sammanfattar Anna Johnson.

Även digitaliseringen har tagit stora kliv under affärsplaneperioden.

- Även om vi har kontor i hela landet gör digitaliseringen att vi kan möta kunderna som ett enda företag, oavsett geografi. En medarbetare i Visby kan jobba med kunder i Luleå, Kristianstad och Stockholm. Det leder till ett varierande och lärande arbete men även nöjdare kunder, då vi kan matcha tillgänglighet med kompetens. Vi har också ökat vår samverkan ytterligare mellan våra olika affärsområden, i linje med vad kunderna efterfrågar, säger Anna Johnson.

Summering av Grant Thorntons viktigaste mätetal 21/22:

  • Kundnöjdhet. Enligt egna undersökningar upplever kunderna att samarbete och relation är på en fortsatt stark nivå och ger Grant Thornton ett samlat NKI (Nöjd Kund Index) på 8,3 vilket är något högre än föregående år (8,1).
  • Finansiellt. Omsättningen ökade med fem procent till 1 703 mkr (1 627 mkr). Rörelseresultatet i koncernen uppgår till 288 mkr (266 mkr), vilket ger en rörelsemarginal på 17 procent (16 procent).
  • Hållbart arbetsliv. Andelen medarbetare som upplever att Grant Thornton erbjuder goda förutsättningar att skapa ett hållbart arbetsliv har fortsatt att öka, från 79 procent till 85 procent. Målet om 80 procent har därmed passerats.

  • Jämställdhet. Återigen är det Grant Thornton som har revisionsbranschens högsta jämställdhet bland delägare (ref: Balans undersökning) 36 procent av Grant Thorntons partners var vid bokslutet kvinnor. Efter partnermöte i juni är siffran 37 procent. Målet är 40 procent.

  • Klimat. Företagets utsläpp landar på 1497 ton (523 ton). Ökningen förklaras till största del av att Grant Thornton utökat vad som ingår i beräkningarna (scope 3) och att jämförelseåren inte räknats om. Sett över flera år är det ändå en minskning.

Blickar framåt
I års- och hållbarhetsredovisningen slår Grant Thornton fast att en av de viktigaste uppgifterna de kommande åren är att hjälpa kunderna att uppmärksamma utmaningar och möjligheter i takt med att marknaden blir mer komplex och snabbrörlig. Det innebär att medarbetarna i sina specialistroller måste vara mer förutseende.

- Näringslivet som förändringskraft är viktig. Omställningen kommer att gå snabbt när ett dåligt hållbarhetsbetyg leder till exempelvis högre finansieringskostnader eller högre personalomsättning. Vi vill att vårt kundsegment, de entreprenörsdrivna mid-market-företagen, ska ligga i framkant i den utvecklingen. Och vi ska finnas där för dem på den resan. Därför har vi antagit en ny vision: Tillsammans med entreprenörsföretag skapar vi framtiden. Vi ska skapa värde tillsammans med kunderna och hjälpa dem att parera framtidens krav. Det kan handla om hållbarhet, digitalisering, compliance eller annat som vi ännu inte känner till, förklarar Anna Johnson.

Ta del av Grant Thorntons års- och hållbarhetsredovisning 2021/2022 här

Ämnen


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.