Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvinnor i företagsledning: Ryssland i toppen. Japan i botten.

Andelen kvinnor i företagsledningar globalt har ökat marginellt det senaste året, från 22 till 24 procent, visar en ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. Undersökningen omfattar över 5500 beslutsfattare i 36 länder. I Ryssland består nästan hälften av företagsledningarna (45 %) av kvinnor. Motsvarande siffra i Japan är endast sju procent.

Ryssland i topp
Östereuropa fortsätter att toppa rankingen. I Ryssland innehas 45 % av ledande befattningar av en kvinna, följt av de baltiska staterna Litauen (39 %), Estland (37 %) och Lettland (35 %). I Östeuropa saknar endast 16 procent av företagen kvinnlig representation i högsta ledningen.

Tyskland och Japan i botten
Dystrare är det i Tyskland där sex av tio företag helt saknar kvinnlig representation i företagsledningarna och där endast 15 procent av ledande positioner innehas av kvinnor. Även Nederländerna visar låga resultat med 18 procent kvinnor på ledande positioner och där knappt hälften av företagen (48 %) saknar kvinnlig representation i företagsledningen. Helt i botten av rankingen kommer Japan med sju procent kvinnor på ledande positioner och där så många som tre av fyra företag (73 %) helt saknar kvinnor i sina företagsledningar.

- Så länge undersökningen gjorts har Japan alltid legat i botten av jämställdhetsrankingen, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Tyskland har nu lagstiftat om kvotering i styrelser för de större bolagen, men frågan är om det har någon verklig effekt, när företagsledningarna i näringslivet är så ojämställda.

- Det finns flera initiativ för att öka jämställdheten generellt i Tyskland. Den tyska regeringen har till exempel från i år infört en lagstadgad skyldighet att det ska vara minst 30 procent kvinnliga ledamöter i kontrollorganen för de drygt 100 största börsnoterade bolagen. Men fler kvinnor måste också vara kvar i arbetslivet efter att de har skaffat barn och därför infördes 2013 en lag på att barn från ett års ålder har rätt till barnomsorg. Nu byggs barnomsorgen ut på alla håll i Tyskland, vilket också gynnar kvinnor i ledande positioner, kommenterar Kerstin Kamp-Wigforss, chefjurist på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Ingen utveckling hos EU-länderna
Utvecklingen inom EU har i princip stått stilla de senaste fem åren. Resultatet visar fortsatt på omkring en fjärdedel (24 %) kvinnor i ledande positioner och att nästan fyra av tio företag (37 %) saknar kvinnlig representation i högsta ledningen. Den starka utvecklingen i Baltikum dras ner av den dåliga representationen i Tyskland och Nederländerna.

Endast var tionde kvinna är vd
Sett till ledande befattningar tenderar kvinnor globalt att ha positioner som till exempel hr-chef, (23 %) och ekonomichef (21 %). Andelen kvinnliga vd:ar är endast nio procent, nästan lika få som andelen kvinnliga försäljningschefer på åtta procent. I Sverige är det dock vanligare att kvinnor är ekonomichefer (37 %) än hr-chefer (27%). Andelen företag med kvinna som vd är i Sverige 13 procent.

Sakta framåt i Sverige
Drygt var fjärde person (27 %) i svenska företags högsta ledningar är kvinna. Andelen har i princip legat still de senaste tre åren. Men när undersökningen startade 2004 var knappt var femte (18 %) person i ledningen kvinna.

Om undersökningen
Undersökningen om kvinnor i högsta ledningen har gjorts sedan 2004 och omfattar i år 5520 företagsledare i medelstora företag. Intervjuerna har genomförts under perioden september-december. I Sverige har 500 svenska företag med 50-500 anställda intervjuats. Grant Thorntons researchpartner Millward Brown ansvarar för undersökningen som primärt genomförs som telefonintervjuer. I Sverige genomförs intervjuerna av företaget Prospector.

För mer information kontakta:
Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige
T 0708-21 71 69
E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
Twitter: @GT:_LisLar

www.grantthornton.se/press
Twitter:@GrantThorntonSE

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1100 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Jämställdheten på Grant Thornton ser ut enligt följande:

Styrelse2 kvinnor5 män (kvinnlig styrelseordförande)
Företagsledning4 kvinnor3 män
Övriga chefer52 kvinnor56 män
Delägare33 kvinnor103 män

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.