Gå direkt till innehåll
Ny rapport visar minskad aktivitet på transaktionsmarknaden första kvartalet 2020

Pressmeddelande -

Ny rapport visar minskad aktivitet på transaktionsmarknaden första kvartalet 2020

Aktiviteten på den svenska transaktionsmarknaden 2019 var i linje med rekordåret 2018. Till följd av covid-19 försattes sedan många transaktionsprocesser i ett avvaktande läge, men inför sommaren finns det däremot indikationer på att aktiviteten är på väg att återupptas. Det visar Grant Thorntons transaktionsrapport som summerar fem kvartal på den svenska small- och midcapmarknaden.

Grant Thornton presenterar nu en ny rapport över företagstransaktioner på small- och midcapmarknaden gjorda 2019 samt första kvartalet 2020. Antalet transaktioner 2019 ligger i linje med rekordåret 2018. Sedan är det tydligt att coronapandemin fått en tydlig påverkan på transaktionsmarknaden.

- Industriella företag riktade då om sitt fokus till krishantering och sin egen verksamhet medan finansiella aktörer fick arbeta mer aktivt med sina befintliga portföljbolag. Samtidigt blev även banker generellt mer restriktiva med utlåning till nya förvärv. I och med det pausades flera transaktionsprocesser och således minskade transaktionsaktiviteten snabbt, säger Fredrik Marstorp, Senior Associate M&A Services på Grant Thornton. 

Antalet transaktioner på den svenska marknaden har under de senaste tio åren ökat kontinuerligt med en genomsnittlig tillväxt på drygt fem procent. 2018 noterades den starkaste förvärvsaktiviteten under den uppmätta perioden sedan 2008. Efter en något försiktig start för transaktionsaktiviteter i början av 2019, skedde en expansiv utveckling under våren som sedan höll sig året ut. Klimatet för företagstransaktioner under 2019 var fortsatt gynnsamt drivet av bland annat ekonomisk tillväxt, låga räntor och god tillgång till kapital. Företagsvärderingarna inom de flesta sektorer ökade och förvärvsintresset bland såväl industriella som finansiella köpare var fortsatt starkt under hela året.

En sammanfattning av förvärvsaktiviteten 2019:

  • Under 2019 genomfördes totalt 363 transaktioner, vilket är marginellt lägre än rekordåret 2018 (367). 
  • 79 av dessa transaktioner har ett publikt transaktionsvärde om totalt EUR 2 255m. Det är det högsta uppmätta värdet under perioden, både sett till totalen och till genomsnittligt värde. 
  • De största transaktionerna till värdet har skett inom IT-, fastighets-, och industrisektorn.
  • De fem mest transaktionsintensiva sektorerna är industri, mjukvara, e-handel, bygg och sjukvård.
  • Starkast tillväxt har mjukvara som ökar med 35 procent, följ av e-handel som ökar med 25 procent jämfört med 2018.

Coronapåverkan första kvartalet 2020
Tilltron på transaktionsmarknaden inför 2020 var fortsatt hög i och med den starka trenden som höll i sig hela 2019. Men i samband med utbrottet av covid-19 minskade aktiviteten och därmed observeras ett lägre antal transaktioner jämfört mot samma period föregående år.

- Givet vår erfarenhet av transaktionsmarknaden och med hänsyn till fortsatt starka omvärldsindikationer rustade vi för fortsatt hög aktivitet. Det var nog ingen som kunde förutse de snabba effekterna av Covid-19. Utbrottet gav upphov till en oro på marknaden vilket försatte transaktionsmarknaden i ett avvaktande läge. Positivt är att vi nu observerar fler och fler positiva signaler i form av processer som långsamt återupptas vilket kan peka mot att transaktionsaktiviteten ökar efter sommaren, säger Martin Larsson, partner M&A Services på Grant Thornton.

Om rapporten
2018 gav Grant Thornton ut en transaktionsrapport som sammanfattade den nordiska marknadens utveckling sedan 2008. Fokus i årets transaktionsrapport är 2019 års transaktionsmarknad. Grant Thornton valde även att ta med en översiktlig analys av Q1 2020 då intresset för hur covid-19 påverkar transaktionsmarknaden är stort. Framåt kommer transaktionsrapporten uppdateras kvartalsvis. Nästa rapport kommer till hösten och fokuserar då på H1 2020.

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.