Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad efterfrågan på privata vårdalternativ – trots den pågående debatten

Den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige visar en fortsatt stark tillväxttakt. Trots debatten om vinster i välfärden fortsätter både kommuner och landsting att i större utsträckning anlita privata vård- och omsorgsföretag. Det visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons årliga kartläggning av branschen.

Rapporten sammanfattar branschens utveckling under 2015 ur ett finansiellt perspektiv.

  • Branschen visar en fortsatt stark tillväxt under 2015 om totalt cirka åtta procent. Det är i linje med de senaste tre årens tillväxttakt.
  • Marknaden som helhet visar en förstärkt lönsamhet under 2015, en ökning från 7,8 procent till 8,6 procent. Skillnaden mellan mindre och större aktörer är dock stor med betydligt lägre vinstmarginal hos de större företagen.
  • Samtliga delsektorer visar en positiv lönsamhetsutveckling, med undantag för personlig assistans som för tredje året i följd tappar i lönsamhet.
  • Koncentrationen av större bolag fortsatte att minska under 2015. Detta till följd av att de större aktörerna genomförde färre förvärv i Sverige.
  • Samtliga analyserade delsektorer växer. Den största ökningen finns inom omsorg och socialtjänst samt specialistvård. Lägst tillväxttakt har tandvårdssektorn.

Debatten om vinster i välfärden och förslaget om begränsningar av vinster i privata välfärdssektorn har orsakat osäkerhet under året. Trots det visar branschen alltså upp en fortsatt stark tillväxt.

- Om förslaget om vinstbegränsning skulle bli verklighet hindrar det hanteringen av de stora utmaningar som välfärdssektorerna står inför de kommande åren, säger Mats Fagerlund, branschansvarig för vård och omsorg på Grant Thornton. På sikt måste det ske prioriteringar och effektiviseringar om vi ska kunna upprätthålla god kvalitet inom välfärden i Sverige. Det är idag svårt att attrahera och behålla personal i vårdsektorn, kostnadsutvecklingen är ohållbar och behovet av ökad digitalisering är stort. Samtidligt sätter den negativa utvecklingen inom psykisk ohälsa och sjukskrivningar ytterligare tryck på välfärden.

Om studien
Grant Thorntons studie baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier inom området, analys och aktuell branscherfarenhet från förvärvs- och strategirådgivning. I tillägg har man även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgsmarknaden.

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1150 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Mats Fagerlund

Mats Fagerlund

Affärsområdeschef Advisory 0767-67 70 71

Relaterade event

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.