Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Privat vård och omsorg fortsätter att öka – migrationen främsta anledningen

Tillväxttakten inom den privata vård- och omsorgsbranschen fortsätter att öka. 2016 skedde en väsentlig ökning om totalt elva procent, mycket på grund av den kraftigt ökade migrationen under andra halvan av 2015. Detta kan jämföras med de senaste tre årens tillväxt om sju, åtta procent. Det visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons årliga kartläggning av branschen.

Rapporten sammanfattar branschens utveckling under 2016 ur ett finansiellt perspektiv.

  • Tillväxttakten inom den privata vård- och omsorgsbranschen ökade med elva procent. Omsorg och socialtjänst står för 57 procent av den totala omsättningstillväxten, en direkt effekt av ökad migration. Lägst tillväxttakt har tandvård och vissa delmarknader inom specialistvård.
  • Kommuner och landsting fortsätter att köpa tjänster från privata aktörer men med en något avstannad eller minskad tillväxttakt. Landstingens inköp från privata aktörer är dock i linje med föregående år medan motsvarande inköp från kommuner hade en lägre tillväxttakt än tidigare år.
  • Samtliga underbranscher visar förstärkt lönsamhet med undantag för delbranschen personlig assistans, där lönsamheten uppvisar den lägsta nivån under den analyserade tio-årsperioden. Starkast lönsamhetsutveckling återfinns inom omsorg och socialtjänst.
  • Svensk hälso- och sjukvård tappar i internationell rankning till följd av åtkomst- och väntetidsproblem. Tillgängligheten till vården skiljer sig också kraftigt åt mellan länen. Även antalet disponibla vårdplatser minskar, framförallt inom specialistvården.
  • Årets studie visar på en ökad ojämlikhet i vården där hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper ökar.
  • Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar i Sverige, vilket sätter hårt tryck på psykiatrin, BUP men även primärvården som ofta utgör den första instans där problematiken visar sig.


Grant Thornton spår att frågan om vinster i välfärden och förslaget att införa en kraftig vinstbegränsning för privata välfärdsföretag kommer att leva över valet 2018.

- Kritiken har varit stark mot Välfärdsutredningen, men vår bedömning är ändå att oron har minskat bland aktörer i vård- och omsorgsbranschen. Debatten fokuserar fortfarande tyvärr på vinstfrågan istället för på hur vi kan höja kvalitén inom vård och omsorg, öka tillgängligheten och övervinna de stora utmaningar som välfärdssektorn står inför under kommande år, kommenterar Anna Murray, ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp inom vård och omsorg.

Om studien
Grant Thorntons studie baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier inom området, analys och aktuell branscherfarenhet från förvärvs- och strategirådgivning. I tillägg har man även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgsmarknaden.

För mer information kontakta:
Anna Murray, ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp inom vård och omsorg
08-563 070 14
anna.murray@se.gt.com

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.