Gå direkt till innehåll
​Rekordmånga transaktioner 2020 – trots pandemi

Pressmeddelande -

​Rekordmånga transaktioner 2020 – trots pandemi

Transaktionsåret 2020 inleddes starkt, men marknaden avstannade tidigt i samband med utbrottet av covid-19. Efter ett markant fall första halvåret 2020, återhämtade sig marknaden med besked och antalet transaktioner med ett värde upp till 100 miljoner överträffade till och med rekordåret 2019. Pandemins effekter har däremot varit större i grannländerna, allra mest i Finland där förvärvsaktiviteten sjönk med 22 procent. Det visar Grant Thorntons kartläggning av den nordiska transaktionsmarknaden 2020 för small- och midcap.

Förväntningarna på den nordiska transaktionsmarknaden var höga i början av 2020, inte minst eftersom antalet transaktioner ökat varje år sedan 2013 i Sverige. Året började starkt, men siffrorna för första halvåret visade på ett markant fall i och med utbrottet av Covid-19.

Transaktionsaktiviteten tog fart igen efter sommaren 2020, och den största återhämtningen skedde i Sverige där antalet transaktioner under andra halvåret uppgick till 219 rapporterade bolagsförsäljningar. En ökning med 47 procent jämfört med motsvarande period 2019.

- Det som absolut sticker ut i rapporten är den svenska marknadens återhämtning under andra halvåret 2020 och speciellt de sista fyra månaderna där vi nästan fördubblar siffrorna under varje månad jämfört med 2019. Förklaringar till detta är bland annat att det svenska samhället inte avstannat på samma sätt som i andra länder och att det finns många välskötta tillväxtbolag i Sverige som är intressanta för en bred investerarkrets, säger Fredrik Marstorp, rådgivare inom M&A på Grant Thornton.

Det kan finnas en koppling till hur det svenska samhället ställt om när det kommer till digitala lösningar.

- Vi ser att mjukvarusektorn är den mest transaktionsintensiva sektorn och att industrisektorn i Sverige har klarat sig förhållandevis bra, där vi även ser många transaktioner under 2020, säger Anna Murray, Head of M&A, Grant Thornton.

Norden tappar
Den nordiska marknaden som helhet visar på ett svagt tapp i antal transaktioner under 2020. Från 1101 transaktioner 2019 till 1059 transaktioner under 2020, vilket motsvarar en minskning om på fyra procent. Finland står för det största tappet om 22 procent, medan Norge backar två procent och Danmark fyra procent.

- Sverige har haft mildare restriktioner jämfört mot våra nordiska grannländer vilket sannolikt föranlett att svenska bolag kunnat fortsätta göra förvärv båda inrikes och utrikes i större utsträckning, säger Fredrik Marstorp.

Summerat spår Grant Thorntons experter en väldigt stark transaktionsmarknad även under 2021, även om det är beroende av hur Covid-19 utvecklas.

- Vaccineringsprogrammen medför sannolikt en normalisering av samhället. Det finns en stark investeringsvilja, med ett litet uppdämt behov, många finansiella investerare har rest fonder och måste hitta attraktiva bolag att investera. I tillägg är banker positiva till att finansiera förvärv, säger Anna Murray.

Den svenska transaktionsmarknaden för small- och midcap 2020 i siffror:

  • 382 bolagsförsäljningar under 2020
  • 47 procent fler transaktioner på svenska marknaden under H2 2020 jämfört med H2 2019
  • 4 procent fler transaktioner på svenska marknaden sett till helåret 2020 jämfört med 2019 

Du kan ta del av rapporten i sin helhet längre ner på denna sida


För mer information kontakta:

Anna Murray, Head of M&A
070-518 70 14
anna.murray@se.gt.com

Fredrik Marstorp, Senior Associate Advisory
070-233 11 07
fredrik.marstorp@se.gt.com

Ämnen


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1300 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.