Gå direkt till innehåll
Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige
Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige

Pressmeddelande -

Svenska företag mer positiva nu än i våras – men kompetensbrist oroar

Optimismen ökar hos de svenska företagen. 31 procent ser nu ljust på framtiden, jämfört med första halvåret 2020 då bara 13 procent var optimistiska. Tre av tio svenska företag svarar att vinsterna inte påverkats av coronapandemin och vart fjärde företag förväntar sig rentav ökade vinster. Det visar Grant Thorntons undersökning bland företag med 50-500 anställda. I Sverige ses istället kompetensförsörjning som den större frågan.

- Sveriges medelstora bolag har klarat pandemin väl ur ett internationellt perspektiv och undersökningen visar också att investeringar i kompetens och teknik är grundläggande för återhämtningen. Men många kommer förstås att behöva stöd med att se över sina strategier, satsningar och investeringar för att klara 2021, säger Anna Johnson, vd för Grant Thornton Sverige.

Grant Thornton har ställt frågor till 5 000 företag i 29 länder, varav 500 i Sverige. Resultatet visar att nästan en tredjedel av de svenska företagen nu har en optimistisk syn på ekonomin det kommande året. Det representerar en kraftig ökning jämfört med första halvåret 2020, då bara 13 procent av företagen var optimistiska. Antalet företag som förväntar sig en ökning av intäkter och vinster ökade till 44 procent, att jämföra med 21 procent under första halvåret 2020.

Undersökningen visar också att mindre än en tredjedel av de svenska företagen förväntar sig att ekonomisk osäkerhet ska drabba verksamheten under de närmaste 12 månaderna, vilket är en minskning med 20 procentenheter från första halvåret 2020.

- Undersökningen visar på ökad optimism i stort sett över alla indikatorer. Oron över orderbrist minskade med 20 procentenheter, till 39 procent under andra halvåret 2020, medan oron för tillgång till finansiering minskade med 6 procent, till bara 13 procent. Det är långt under det globala genomsnittet på 46 procent. Tillgång till finansiering är således inte en stor fråga i Sverige, säger Anna Johnson.

Det finns dock fortfarande en sak som tydligt oroar svenska företag:

- Nästan en tredjedel av de svenska företagen förväntar sig att brist på kvalificerad personal ska påverka verksamheten, vilket är en ökning med 5 procentenheter från första halvåret 2020. Undersökningen visar att det här är en kritisk fråga för företagens fortsatta tillväxt. Att hitta rätt personal kräver en ny strategi från företagen, men också arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger Anna Johnsson.

29 procent av de svenska företagen prioriterar att under de närmaste 12 månaderna investera i kompetens för att parera pandemins effekter, och i tillägg kommer 37 procent att investera i teknik.

Om undersökningen
Grant Thornton Business Pulse ger insikter om åsikter och förväntningar hos totalt 10 000 företag per år, i 29 länder. Undersökningen görs halvårsvis och under H2 har 5 000 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon. I Sverige har 500 företag med 50-500 anställda intervjuats under november och december om sin syn på ekonomin de kommande tolv månaderna av undersökningsföretaget Prospector.

Mer information om den globala undersökningen finns på www.grantthornton.global

Ämnen


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1300 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.