Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sverige: löneförhöjning - javisst!

Så gott som alla svenska medelstora företag (98 %) avser erbjuda sina anställda en löneförhöjning under de närmaste tolv månaderna. Över hälften (58 %) avser dessutom att ge en löneökning som ligger över inflationsmålet*. Det gör Sverige till det mest generösa landet av 36 undersökta länder, visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning.

Just nu avslutas flera stora lönerörelser på den svenska arbetsmarknaden och många arbetstagare förväntar sig löneökningar. Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har i flera år kartlagt hur de privatägda företagen avser att agera och konstaterar att Sverige toppar löneökningslistan år efter år. Den senaste undersökningen omfattar 2500 företagsledare i 36 länder, varav 400 svenska företagledare i bolag med mellan 50-500 anställda.
Sverige ligger överst i den globala reallönerankingen före Botswana och Storbritannien, där 40 respektive 35 procent av företaget avser att ge en högre andel ökning än inflationen. I botten finns inte helt oväntat Grekland, där endast fyra procent av företagen förväntar sig en löneökning överhuvudtaget för sina anställda under de kommande tolv månaderna.

- Vi har under ett antal år följt utvecklingen på löneområdet och kan konstatera att Sverige alltid befinner sig i toppen av listan, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Just nu har vi en valutasituation som gör att vi i Sverige är konkurrenskraftiga gentemot dollarn och inflationen ligger på låga nivåer, men det är ändå intressant att se att vi i Sverige mer eller mindre tar löneförhöjning som en självklarhet. Få andra länder har samma priviligierade sits. Risken är förstås att marknaden inte ställer om när vi behöver vara återhållsamma, om löneförhöjning alltid är en självklarhet, påpekar Bodin.

Förväntningar hos viktiga handelspartners
Ett av fem tyska företag svarar att man förväntar sig högre löneökningar än inflationstakten. I USA är andelen något högre med 27 procent.I botten av rankingen hittar vi, förutom Grekland, även länder som Ryssland och Finland, där en respektive fyra procent av bolagen ger reallöneökningar. I Kina är andelen nio procent. (Norge och Danmark ingår ej i undersökningen)

*Sveriges Riksbank har för 2016 ställt upp ett mål för penningpolitiken att hålla inflationen, mätt med KPI, på två procent.

Om undersökningen

Grant Thorntons International Business Report (IBR) ger insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 10,000 företag per år i 36 länder. Intervjuerna genomförs kvartalsvis primärt som telefonintervjuer och varje kvartal intervjuas cirka 2500 företag. Fjärde kvartalets intervjuer är gjorda i november-december 2015. Denna unika undersökning har ända upp till 23 års trenddata för vissa länder, däribland Sverige. I Sverige har för fjärde kvartalet 400 svenska företag med mellan 50-500 anställda intervjuats.

Ta del av den globala undersökningen på www.grantthornton.global/en/insights/

För mer information kontakta:

Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige

T 0708-21 71 69

Epeter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

Elisbeth.larsson@se.gt.com

Twitter: @GT:_LisLar

www.grantthornton.se/press
Twitter:@GrantThorntonSE

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1150 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.