Gå direkt till innehåll
Varannan ideell styrelse behöver stärka sin finansiella kunskap

Pressmeddelande -

Varannan ideell styrelse behöver stärka sin finansiella kunskap

Kraven på finansiell hållbarhet och transparens inom den ideella sektorn har ökat markant. Ändå saknar varannan styrelse den finansiella kunskap som krävs för att möta framtida utmaningar på dessa områden. Anmärkningsvärt är att ingen utveckling har skett på tre år. Detta visar Grant Thorntons kartläggning av hur ideella verksamheter arbetar med ekonomifrågorna.

Kartläggningen visar att styrelsearbetet i ideella organisationer behöver ta ytterligare steg mot att professionaliseras. Bland de som svarat är hälften (49 procent) själva styrelsemedlemmar, 33 procent representerar ledning och 18 procent har en annan beslutsfattande roll.

  • Sex av tio (62 procent) anser att den egna styrelsen har rätt finansiell kunskapsnivå för att möta organisationens aktuella behov. 2016 var motsvarande siffra 65 procent.
  • När det gäller framtida utmaningar, anser endast hälften (55 procent) att styrelsen har rätt finansiell kunskapsnivå. 2016 var motsvarande siffra 54 procent.
  • Bara en femtedel (22 procent) har ett eget utskott för finans- och redovisningsfrågor.

Enligt Johan Andersson, ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Ideella organisationer och stiftelser, finns det ett flertal faktorer som tillsammans bidrar till att styrelsen ibland brister i den finansiella kompetensen.

- Styrelserna förlitar sig i stor utsträckning på externa rådgivare, vilket kan vara sårbart. Resultatet av enkäten visar att valberedningen nu behöver ta tag i de behov som finns. En styrelse inom ideell sektor idag förväntas ha ungefär samma kompetens som en styrelse för ett listat bolag. Vi ser i flera internationella undersökningar att rekryteringen av styrelser sker på ”gamla” premisser. Flera har inte hängt med på de kraftigt ökade krav på professionalism som skett bara de senaste tio åren, både från lagstiftare, givare och allmänhet, säger Johan Andersson.

De som väljer styrelsen måste börja väga in finansiell kunskap

  • Över 60 procent väljer sin styrelse via valberedning. I var femte ideell organisation är det medlemmarna som väljer via direktval.
  • När en styrelseledamot idag ska väljas in är inte finansiell kunskap en tongivande parameter. En balans av styrelsekunskap är det som efterfrågas, inte att individen specifikt har ekonomikompetens.
  • Sju av tio upplever att styrelsen har tillgång till lämpliga specialiserade externa finansiella rådgivare när så krävs.

- En styrelse har mycket att vinna på att öka sin förståelse för den operativa verksamheten och den finansiella information som presenteras. Alla valberedningar bör därför väga in finansiell kunskap och fler styrelser behöver tillsätta ett utskott för ekonomifrågorna. Vi har varit revisorer och rådgivare till många ideella verksamheter, och det vi kan se är att efterfrågan på våra utbildningar och seminarieserier riktat mot ideell sektor ökat stort. Förhoppningsvis medför det att fler ökar sin finansiella kunskap, men det räcker inte för att täcka det stora behov som ideella sektorn har. Det måste lösas genom bättre rekrytering till styrelserna, konstaterar Johan Andersson.

Om undersökningen
Drygt 100 verksamheter har besvarat enkäten, som genomfördes i form av en webbenkät under maj och juni 2019. Av de som svarat är 8 av 10 styrelseledamöter eller en del av ledningen (82 procent). De flesta basar över en driftsbudget på upp till 50 miljoner (79 procent). Merparten har mellan 0-20 heltidsanställda (70 procent).

Ta del av hela resultatet här

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, revisor, partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Ideella organisationer och stiftelser
johan.andersson@se.gt.com
08-563 072 88

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.